Bandar Tasik Selatan KTM Station, KTM station near the Terminal Bersepadu Selatan (TBS)