Putrajaya & Cyberjaya ERL station, the ERL station for KLIA Transit at Putrajaya / Cyberjaya area