AirAsia: Don’t charge klia2 passengers the same rates as KLIA