KLIA to have third terminal, says Abd Aziz Kaprawi