KLIA has potential to grow despite masterplan changes