Asean Lane creates Asean identity, notes Philippine envoy