KLIA airports get rebranded as KLIA Terminal 1 & Terminal 2