Kiosks installed at KLIA to enable Malaysians to check blacklist