AirAsia to change name of klia2 to LCCT2 on website